Kontakt

Adresa:

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
GOV CERT SK
BC Omnipolis
Trnavská cesta 100/II
821 01 BRATISLAVA
 

email pre všeobecné informácie:

 

Telefonický kontakt :

Počas pracovných hodín od 08:00 do 18:00 hod. od pondelka do piatku, GMT +02:00, okrem štátnych sviatkov použite tel. kontakt: +421 2 3278 0780

 

PGP kľúč na bezpečnú komunikáciu:

Identifikátor kľúča: GOV CERT SK (NASES)
PGP Key ID: 0xCA4685063EC53992
PGP Key Fingerprint: 5E9B 77EC AE23 530B 56C5 2CB7 CA46 8506 3EC5 3992

Kľúč sa nachádza v priloženom dokumente vo formáte Súbor TXT ASC

 

Certifikačná autorita GOV CERT SK

Verejné PGP kľúče pre bezpečnú komunikáciu sú podpísané certifikačnou autoritou GOV CERT SK. Jej verejný kľúč je nasledovný:
Identifikátor kľúča: GOV CERT SK (CA)
PGP Key ID: 0x735C939014E49C78
PGP Key Fingerprint: 55BA 23FB 0D6B 7206 3984 2498 735C 9390 14E4 9C78

Kľúč sa nachádza v priloženom dokumente vo formáte Súbor TXT ASC

Posledná aktualizácia